ANUNT PUBLIC PRIVIND LUAREA DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE
S.C. ECOROM STAR INVEST S.R.L., titular al proiectului ”CONSTRUIRE MAGAZIN SI DEPOZITARE, AMPLASARE RECLAME LUMINOASE SI TOTEM, REALIZARE PARCARI SI PLATFORMA BETONATA, AMENAJARE ALEI, BRANSAMENTE UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat in Localitatea SEBEȘ, Str. E68-DN7, Jud. ALBA, CF 84655 anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”CONSTRUIRE MAGAZIN SI DEPOZITARE, AMPLASARE RECLAME LUMINOASE SI TOTEM, REALIZARE PARCARI SI PLATFORMA BETONATA, AMENAJARE ALEI, BRANSAMENTE UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat în Localitatea SEBEȘ, Str. E68-DN7, Jud. ALBA, CF 84655. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Alba, loc. Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmab.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp