S.C. DAVIDE CONSTRUCT S.R.L, titular al proiectului ,,Amenajare exploatare agregate minerale în terasă cu redarea terenului în circuitul agricol”, anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilan Tecuci, Tarla: 87, Parcela: 420/1:

1. Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Galati poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.
2. Documentele mentionate pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galati la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro — Reglementari — Acordul de mediu —Documentatii procedura EIA SI EA —Rapoarte EIA si studii EA .
Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primariei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.66, Tecuci, in data de 25.09.2023, incepand cu orele 13:00.
3. Publicul interesat poate inainta comentarii/ opinii/ observatii privind documentele mentionate pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro, pana la data de 25.09.2023.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp