S.C. DARCOV GLAF S.R.L., titular al proiectului “Construire hală depozitare şi prelucrare cherestea şi produse lemnoase, realizare ȋmprejmuire şi branşamente utilităţi” anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire hală depozitare şi prelucrare cherestea şi produse lemnoase, realizare ȋmprejmuire şi branşamente utilităţi”, propus a fi realizat în com. Becicherecu Mic, FN, intravilan, teren identificat prin extras CF nr. 401045, jud. Timiş. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/– Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Timiș.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp