S.C. CATUMA S.R.L. titular al proiectului “EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT CU REFACEREA MEDIULUI ” in perimetrul de exploatare “LUNCA MURESULUI BOAR “, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul « EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT CU REFACEREA MEDIULUI” propus a fi amplasat in extravilanul localitatii comunei Lunca Muresului, jud. Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni – joi, intre orele 8 – 16, vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate depune

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp