Anunț public privind decizia etapei de încadrare ROVA DESIGN FIT
ROVA DESIGN FIT SRL (denumirea titularului), titular al proiectului CONSTRUIRE LOCUINTE (C1, C3, C4 si C5), PISCINA ACOPERITA (C2), ANEXA GOSPODAREASCA (C6), TURN DE OBSERVATIE (C7), BRANSAMENTE UTILITATI, AMENAJARE EXTERIOARA SI IMPREJMUIRE, CU PASTRAREA AVIZELOR OBTINUTE CONFORM C.U. nr. 69/21.03.2023, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: NU SE SUPUNE EVALUĂRII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUĂRII ADECVATE/EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire Locuinte (C1, C3, C4 si C5), Piscina acoperita (C2), Anexa gospodareasca (C6), Turn de observatie (C7), Bransamente utilitati, Amenajare exterioara si Imprejmuire cu pastrarea avizelor obtinute conform C.U. nr.69/21.03.2023, propus a fi amplasat în Judetul Ilfov – Localitatea Comuna Ciolpani, Tarla 30, Parcela 304/39,304/200/1 (adresa amplasamentului). Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de Luni – Vineri intre orele 9:00 – 12:00, precum și la următoarea adresă de internet: apmif.anpm.ro. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp