ANEXA 5.J la procedură. Anunţ public privind decizia etapei de încadrare.
ROMHOUSE DEVELOPMENT SRL, prin Efstratios Athanasakos, titular al proiectului Desfiinţare imobile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, propus a fi amplasat în Municipiul Mangalia, Strada Costache Negrutzzi, nr. 2, judetul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanta, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul Desfiinţare imobile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, propus a fi amplasat în Municipiul Mangalia, Strada Costache Negrutzzi, nr. 2, judetul Constanta. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanta din Constanta, str. Unirii, nr.23, judeţul Constanta, zilnic, intre orele 9 – 13, precum şi la următoarea adresă de internet: http:\\apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp