Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) S.C. REGIO EXCAVATII S.R.L. titular al proiectului ” AMENAJARE IAZ PISCICOL ” in perimetrul de exploatare ” REGIO BERC IAZ “, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” AMENAJARE IAZ PISCICOL ” propus a fi amplasat in extravilan oras Teius, jud. Alba. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 9 – 14,30, vineri intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet. apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Alba in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp