INFORMARE PUBLICA TITULARUL, REALTIME PARETOR SRL, cu domiciliul in Com. Afumati str. Lotrului no 6 Ilfov intentioneaza proprietar al terenului in suprafata de 2 ha situate in com. AFUMATI, Tara 154 , P201/14 nr cadastral 57593 judetul ILFOV, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a AVIZULUI ARHITECTULUI SEF pentru realizarea lucrarilor: PLAN URBANISTIC ZONAL – nr.cad. nc 57593 CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE, MICA INDUSTRIE, BIROURI SI LOCUINTE DE SERVICIU, – COMUNA AFUMATI, JUDETUL ILFOV. Documentatia a fost depusa la sediul Consiliului Judetean – Ilfov situate in strada Doctor Ernest Juvara. 3-5, Bucuresti la data 25.09.2023. Observatiile si comentariile se primesc in scris la Directia de Urbanism in termen de 15 zile

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp