REAL ESTATE VER INVEST SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr.65, Parter, Cam .3, Jud. Ilfov; beneficiar al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII, UILITATI SI RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in jud. Ilfov, Com. Vidra, Tarla 1, Parcela 3/5/6, cu nr.cad. 65590, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 21.02.2024, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sect. 6 Bucuresti, (tel 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp