ENE STELIAN, REAL ESTATE VER INVEST SRL, proprietari ale terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Berceni, De 88, Tarla 33, cu suprafata totala masurata de 14.902 mp., suprafata formata din N.C. 61742 cu suprafata de 4044 mp., avand ca proprietar pe ENE STELIAN, N.C. 61790 cu suprafata de 6048 mp., avand ca proprietar pe ENE STELIAN, si N.C. 72372 cu suprafata de 4810 mp. avand ca proprietar pe REAL ESTATE VER INVEST SRL. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ ” INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 22.11.2023 la Primaria Comunei Berceni. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Berceni, Bulevardul 1 Mai, nr.233, (tel 031 431 3016) si pe email la adresa registratura@primariaberceni.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp