PRIMARIA COMUNEI GLINA, beneficiar si initiator al PUZ – Implementare si delimitare zona centrala comuna Glina, interventii de reglementare, amenajare, configurare si reorganizare teritoriu, pentru terenurile ce compun zona de studiu – ZONA CENTRALA A SATULUI GLINA, COMUNA GLINA, cf. Planuri anexe, situat in judetul Ilfov, comuna Glina; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 0214301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp