Primăria comunei Crișcior anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “”CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CRISCIOR, JUDETUL HUNEDOARA”, propus a fi realizat în comuna Crișcior, sat Crișcior, fn, județul Hunedoara. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, în zilele de luni până joi între orele 8 – 16,30 și vineri între orele 8 – 14, precum și pe adresa de internet apmhd.anpm.ro. Publicului interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Hunedoara în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Hunedoara.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp