ANUNT PUBLIC. Primaria comunei Buces, cu sediul in Comuna Buces, sat Buces, nr. 79, cod postal 337135, judetul Hunedoara, titular al proiectului de plan “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Buces, judetul Hunedoara U.A.T. Ciuruleasa si Zlatna, judetul Alba, U.P. VI comuna Buc”, amplasat pe raza U.A.T. Ciuruleasa si U.A.T. Zlatna, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str Lalelelor nr.7B si la sediul titularului Comuna Buces, sat Buces, nr. 79, cod postal 337135, judetul Hunedoara, in zilele de luni-joi intre orele 9:00- 14:30 si vineri intre orele 9:00- 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp