PRIMARIA AFUMATI, proprietar al terenului situat in JUDET ILFOV, COMUNA AFUMATI, T24, P111, NR.CAD. 55957, in suprafata de 85609mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului CONSULTATIV pentru documentatia ” INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA, SALA DE SPORT, AMFITEATRU CU SCENA, SPATIU VERDE, IMOBILE ASISTENTA SOCIALA ȘI PUTURI DE MARE ADANCIME, ANEXE PENTRU DEPOZITARE, IMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI UTILITATI”. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 25.05.2023 Obsevatiile se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ernest Juvara, nr. 3-5 tel 0212125693, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp