Data: 03.05.2023

 

A N U N T   P U B L I C

In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 544/2001 privind accesul la informatie

SOCIETATEA/TITULAR: S.C. SIRUTI S.R.L.

SEDIU: Mun. Tulcea, Str. C.A, Rosetti, nr. 11, Judeţul Tulcea

TELEFON/FAX: Tel/Fax: 0745926894; e-mail: contact@siruti.ro

ACTIVITATILE: “Intretinerea si repararea autovehiculelor cod CAEN 4520”

AMPLASARE OBIECTIV: Municipiul Tulcea, strada Podgoriilor, nr. 81, judetul Tulcea

SCOPUL ACTIVITATII: “Intretinerea si repararea autovehiculelor”

PREZENTAREA ACTIVITATII: Societatea desfasoara la punctul de lucru din mun. Tulcea, Str. Prislav, nr. 173, judetul Tulcea, activitatea de intretinerea, repararea si vopsirea autoturismelor.

INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu:

• Din activitate nu rezulta ape tehnologice;

• Se va respecta nivelul de zgomot la locul de munca impus prin normele de protectia muncii;

• Deșeurile sunt colectate selectiv în spatii amenajate si sunt preluate de catre societati autorizate cu care exista contracte incheiate.

ANUNTA

publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea, str. Isaccei, nr. 73, et. 3, mun. Tulcea, telefon 0240/510622, fax 0240/510621, de luni pana vineri intre orele 08.00 – 16.00.