Data: 20.03.2023

 

A N U N T P U B L I C

In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 544/2001 privind accesul la informatie

SOCIETATEA/TITULAR: DUNAPREF CARIERE SRL

SEDIU: Sat Niculitel, comuna Niculitel, strada Dealului, nr. 1, camera 1, etaj 1, judetul Tulcea.

TELEFON/FAX: 0752815793/0730586001

ACTIVITATILE: Fabricarea altor produse din minerale nemetalice – cod CAEN rev. 1 – 2382” (conform Ordinului INS nr. 337/2007 cod CAEN rev. 2 cod CAEN rev. 2 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.);

AMPLASARE OBIECTIV: localitatea Isaccea, strada Campia Libertatii, nr. 89 B, judetul Tulcea, in afara punctului de lucru la diverşi beneficiari la nivel national (cu deplasare la beneficiari si garare la Isaccea;

SCOPUL ACTIVITATII: Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

PREZENTAREA ACTIVITATII: Activitatea consta in fabricarea de mixturi asfaltice pentru investitiile noi (imobiliare, de infrastructura, etc.) pentru care societatea detine autorizatia de mediu nr. 51/20.04.2022. Fata de conditiile initiale au intervenit urmatoarele modificari: Pentru statia de asfalt care face obiectul autorizatiei de mediu nr. 51/20.04.2022, activitatea se va desfasura in afara punctului de lucru la diverşi beneficiari la nivel national (cu deplasare la beneficiari si garare la Isaccea). Recent societatea a achizitionat o Statie de asfalt tip Benninghoven ECO2000 care va fi amplasata permanent la punctul de lucru de la Isaccea.

Activitatea principala consta in fabricarea de mixturi asflatice prin intermediul a doua statii mobile de preparat mixturi asfaltice cu capacitatea de 200 tone/ore respectiv 160 tone/ora.

INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu:

  • Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare se face prin reteaua proprie de canalizare in bazinul de vidanjare existent pe amplasament. Apele uzate sunt vidanjate de societati autorizate.

  • Nu rezulta ape tehnologice uzate.

  • In procesul de uscare a agregatelor o parte din praful continut de agregate este captat cu ajutorul unui filtru desprafuitor. Praful este colectat la partea inferioara a filtrului si cu ajutorul unor transportoare elicoidale ajunge la elevatorul care il ridica (depoziteaza) intr-un rezervor tampon de praf, cand acesta este plin praful se depoziteaza in silozul de praf ulterior fiind preluat de catre o autobasculanta prevazuta cu prelate.

ANUNTA

publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5 , telefon 0240/510622, fax 0240/510621, de luni pana vineri intre orele 08.00 – 16.00.