POIANA PV POWER PLANT S.R.L., titular al proiectului: Construire parc fotovoltaic Mircea Voda 2, statie de transformare MT/IT, posturi de transformare JT/MT, amenajare circulatii tehnologice, imnprejmuire teren, organizare de santier, pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 2215, DE 2217, DE 2223 si pozare LES IT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 2183, DE 2197, DE 2130, DE 2201, DE 2211″, propus a fi amplasat in judetul Constanta, com. Mircea Voda, extravilan, parcelele A 2216/1, A 2218, A 2224/2, De 2219, A 2220, De 2221, A 2222, A 2212/1, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr. 23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp