Subsemnatii PITU EUGEN, cu adresa in Bucuresti sector 4, strada Alunisului, nr. 200 si NITU EMILIA, cu domiciliul in Bucuresti, sector 1,strada Constantin Daniel Roshental,nr.9, proprietari ai terenului situat in Jud. Ilfov, oras Popesti Leordeni, T 3, P 61/3/4, n.c.109382 anunta publicul interesat asupra depunerii Solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia ” ” “P.U.Z. INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE S+P+5E, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI Documentatia afost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la ata 18.10.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Doctor Ernest Juvara nr. 3, Bucuresti (tel. 021 212 5693), in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp