S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L., titular al planului P.U.D.- “OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE LOCUINTE INSIRUITE P+1+M, ORGANIZARE DE SANTIER”, in Judetul Ilfov, Comuna Balotesti, Sat Dumbraveni, Strada Iasomiei, nr.3B3, 3B4, 3B7, 3B8, NC. 68813, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp