OVIDIU PV REGENERABILE SRL, cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, str. Biruintei nr. 24, birou A56, et. 1, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru : „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC OVIDIU” , amplasat in orasul Ovidiu, parcelele NP 237/2 lot 1 si NP 257, jud. Constanta. 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8-16, vineri între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet (http:\apmct.anpm.ro ). Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp