Orasul Saliste, titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica si privata apartinand orasului Saliste – U.P I Saliste, judetul Sibiu”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru proiectul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, din municipiul Sibiu, str. Hipodromului 2A, judetul Sibiu, de luni pana vineri intre orele 9 – 13. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Sibiu, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp