Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. „ORAȘ JIMBOLIA, titular al proiectului:“VIABILIZARE TERENURI PUZ HAȘDEU”, în orașul Jimbolia, județul Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “VIABILIZARE TERENURI PUZ HAȘDEU”, în orașul Jimbolia, județul Timiș, propus a fi amplasat in Puz Hașdeu, Orașul Jimbolia, domeniul public, CF nr. 405648, CF nr. 405649, CF nr. 405650, CF nr. 405651, CF nr. 406980, jud. Timiș. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității componente pentru protecția mediului APM Timis din municipiul Timișoara , B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, în zilele de luni-joi între orele 8:00 – 16:30 , vineri între orele 8:00 – 14:00, precum si la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/-Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității componente pentru protecția mediului.”

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp