Ocolul Silvic Valea Cibinului- Saliste RA anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Asociatiei Obstea Gusu si persoanelor fizice Voina Cristina, Strajan-Radu Simona-Marione, Radu Cristian-Felix, Volkmann-Radu Ingrid-Viorica , U.P. I Asociatia Gusu, in conformitate cu H.G.nr. 1076/2004. Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luata in sedinta Comitetului Special Constituit care s-a desfasurat in sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, in data de 23.08.2023, ca urmare a analizarii documentatiei si a desfasurarii consultarilor publice, potrivit reglementarilor in vigoare. Decizia de emitere a avizului de mediu este afisata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, din Sibiu, Str. Hipodromului Nr. 2A si pe pagina de internet http://apmsb.anpm.ro

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp