NITU CONSTANTIN- ADRIAN cu domiciliu in strada Lacului, Nr 5, bl.U37, sc.A, et.1, ap.5 municipiul Slobozia, judet Ialomita, judet Calarasi, titular al proiectului “CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL”, anunta publicul interesat asupra luarii Deciziei Etapei de Incadrare de catre APM CALARASI, pentru proiectul “CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL” propus a fi amplasat in localitatea Stefan Cel Mare, cvartal 35, parcela 2268, 2269 si 2271, comuna Stefan Cel Mare, judet Calarasi. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, in zilele de luni- vineri, intre orele 10-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp