NEGRU MIHAIL, titular al P.U.Z.-ului – “P.U.Z – PARCELARE, ANSAMBLU DE LOCUINTE max P+2, AMENAJARE SI UTILITATI Judetul Ilfov, Orasul Pantelimon, Tarla 80, Parcela 855/5, 855/1, NC. 113716, anunta publicul interesat asupra Deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de 05.04.2023, urmand ca prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile competente, fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu