MOISE COSTEL ADRIAN avand domiciliul in judetul Ilfov, com. Dobroesti, sat Dobroesti, strada Cuza Voda, nr. 42A, titular al planului/programului ” P.U.Z. INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE” judetul Ilfov, Comuna Afumati, strada Teiului , T92, P343-343/8, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 17.05.2023, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 0767583702), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp