METZERPLAS EU SRL, titular al activităţii: „Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic, Cod CAEN 2221”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în localitatea, Dragomiresti Vale, Comuna Dragomiresti Vale spatiul nr 1, caldirea C1, Dragomiresti Logistic Park numar cadastral nr.56984 C, Talaua 41/1, judeţul Ilfov. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr.1, Sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060841, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM ILFOV , pe durata derularii procedurii de autorizare.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp