MEGA PARC RESIDENCE S.R.L si ELITE ESTATE TRADING VIDRA, proprietari ai terenurilor din com. Vidra, T25, P357/93, T25 P357/2/94, T25, P357/2/95, N.C. 62010, N.C. 61156, N.C. 54023, jud. Ilfov, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Arhitectului șef, pentru documentația PUZ “iNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE P+1+M”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Primăria Comunei Vidra la data de 21.06.2023. Observații/comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Vidra, Str. Principala nr. 80, Comuna Vidra, Ilfov, (tel 021-361 22 65) și pe email la adresa primariavidra@yahoo.com, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp