MARIN ANA, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect. 6, Aleea Zorelelor, Nr. 3, bl. 44, sc. A, et. 8, ap. 51, in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Dragomiresti Vale, T49, 49/1, P195/132, 33, Nr. Cad. 53576 (nr. CF. 53576), titular al PUZ – CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE PARTER, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI UTILITATI, AMENAJARE INCINTA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp