Anunt public privind decizia etapei de incadrare. LUNGOCI EUGEN AURELIAN SI LUNGOCI MIHAELA ADELINA, cu domiciliul in municipiul Bucuresti, sector 5, Aleea Tulcea, nr. 5, bl. 126B, sc. 2, ap. 31, titular al proiectului: “Construire trei cabane P + M (tip A), amenajare parcare, ziduri de sprijin, amplasare fosa septica si imprejmuire teren”, ce urmeaza a se desfasura in comuna Berislavesti, sat Berislavesti, strada Principala, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediu! Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvl.anpm.ro. 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anunjului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp