LIVEZILE SOLAR FARM SRL, titular al proiectului Construire parc fotovoltaic in vederea producerii de energie electrica, imprejmuire teren si racordare la sistemul energetic national in comuna Livezile propus a fi amplasat in localitatea Livezile, extravilan, judetul Bistrita-Nasaud, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Bistrita- Nasaud in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul de mai sus. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bistrita-Nasaud din Bistrita, str. Parcului, nr. 20, in zilele de luni-joi intre orele 900-1500, si vineri intre orele 900-1300 si la urmatoarea adresa de internet http://apmbn.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Bistrita-Nasaud.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp