Aviz P.U.Z. – etapa elaborarii propunerii finale. Beneficiarul L INTESA PROMOTIVE SRL, proprietar al terenului in Comuna Glina, sat Catelu, tarla T8/1, parcela P5-6, numar cadastral 56196, in suprafata de 7845 mp anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului favorabil pentru documentatia P.U.Z. cu functiunea CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, RACORD UTILITATI SI IMPREJMUIRE. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 22.04.2024. Observatii/ Comentarii se primesc in scris la directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, (strada Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6, Bucuresti), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp