IVAN FLOREA, cu domiciliul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 296, Jud. Ilfov; beneficiar al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, situat in Jud. Ilfov, Com. Berceni, T23, P55/1/18; cu Nr. Cad. 55363, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp