Subscrisii Ion Ion, Ion Petre Iulian, Ion Nicolae, proprietari ai terenului amplasat in judetul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 12, Parcela 32/1/1/16 cu Nr.cad. 58877, teren in suprafata totala de 9940mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ ” CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COPLEMENTARE (P+1+M) AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 26.01.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3- 5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp