Comuna Viisoara reprezentant al planului: Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Viisoara, judetul Mures, constituit in UP VIII Comuna Viisoara, anunta publicul interesat ca in sedinta Comitetului Special Constituit ce a avut loc la APM Mures in data de 13.02.2024 s-a decis ca planul, situat in afara ariilor naturale protejate nu poate avea efect semnifcativ asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar din arii naturale protejate din zona, prin urmare nu este necesara efectuarea Raportului de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu. Documentatia care a stat la baza deciziei poate fi consultata la APM Mures. Observatiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures prin posta: municipiul Targu Mures, str. Podeni, nr. 10. e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax: 265/314985, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp