IMBRESCU Calin si IMBRESCU Iustina, cu domiciliul in comuna Dumbravita, str. Terra nr. 23, ap.1A judetul Timis, telefon 0741209831 intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT avizul de gospodarire a apelor pentru “PUZ – EXTINDERE ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA, DEPOZITARE SI SERVICII – PARCELA 104600”, localitatea Sanandrei, FN, judetul Timis. Aceasta investitie este in etapa de proiectare. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului dupa data de 15.02.2024.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp