GREEN ENERGY DYNAMIC SRL, cu sediul in judetul Constanta, municipiul Constanta, b-dul Mamaia, nr. 175, titulara a notificarii privind ,,PUZ – CONSTRUIRE CAPACITATE ENERGETICA GOLD-WIND COBADIN“, propus a fi ampasat in extravilanul comunei Cobadin, Judetul Constanta, anunta publiculinteresat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedina CSC din data de 13.09.2023, s-a luat decizia adoptarii cu aviz de mediu si cu parcurgerea urmatoarei tape din procedura de evaluare adecvata – intocmirea Studiului de evaluare adecvata, completat cu solutii alternative, dupa caz. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmiteti in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, tel/fax 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarae anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp