FOTACHE CONSTANTIN, titular al proiectului “Impadurire teren arabil Vela- Fotache”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Impadurire teren arabil Vela- Margelu”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Vela. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares nr.1, jud.Dolj, in zilele de luni-joi, intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00- 14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp