Anunt public privind depunere solicitrii de emitere a acordului de mediu. EXPEDO REAL SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Schimbare de destinatie din laborator, birouri si depozit de carne in depozit pentru mobila, zona birouri si zona showroom, recompartimentare interioara, modificare fatade pentru constructia existenta C1, bransament si utilitati”, propus a fi amplasat in com. Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, str. Rasaritului, nr. cad. 30562, jud. Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, si la sediul EXPEDO REAL SRL din Bucuresti, sect. 3, bd. Unirii, nr. 61, bl. F3, sc. 4, et. 2, ap. 208. Observatile publicului se primes la sediul A.P.M. Giurgiu ni zilele de luni-joi, intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp