ECO SUN NICULESTI S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘI STAȚIE DE TRANSFORMARE ECO SUN NICULEȘTI”, propus a fi amplasat în județul Dâmbovița, comuna Niculești, sat Ciocănari, CF 75644, T 2, P 8/11. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Author: Anunţ de Mediu