ECO SUN MIHAILEȘTI SRL titulară a proiectului “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ECO SUN MIHAILEȘTI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ECO SUN MIHAILEȘTI”, propus a fi amplasat în orașul Mihăilești, dosar cadastral 39758, 39763, 39764, extras de carte funciară pentru informare nr. 66521, 66520, 66519, județul Giurgiu. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp