Anunţ public privind decizia etapei de încadrare. CONSTANTIN COȘOFREȚ în calitate de reprezentant al Unității Militare 02248 BUCUREȘTI, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: ”PAVILION ÎNVĂȚĂMÂNT/CAZARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E ÎN CAZARMA 769 CORBU”, cod lucrare 2023-I-769, propus a fi amplasat în comuna Corbu (Capu Midia), Județul Constanța. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la seciul APM Constanța din Municipiul Constanța, strada Unirii, nr. 23, jud. Constanța în zilele de luni până vineri între orele 09,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp