Comuna Vlădeşti, reprezentată de primar Grozav Daniel Ovidiu, titulara planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate publică – U.P. I Vlădeşti”, cu amplasamentul in extravilanul comunei Vlădeşti, judeţul Galaţi, anunţă publicul interesat asupra depunerii la Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi, a solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, zilnic, de luni pană joi intre orele 8.30 – 16.00 şi vineri intre orele 8.30-13.30. Observaţiile/comentariile, sugestiile se primesc zilnic, in scris, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp