Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare. COMUNA UIVAR titular al proiectului “Asigurarea infrastructurii pentru transport verde in localitatea Rauti, comuna Uivar prin costruirea de piste pentru biciclete si alte vehicule electrice usoare la nivel local”, propus a fi amplasat in Comuna UIVAR, satul Rauti, identificat prin C.F. nr. 411839, jud. Timis anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Asigurarea infrastructurii pentru transport verde in localitatea Rauti, comuna Uivar prin costruirea de piste pentru biciclete si alte vehicule electrice usoare la nivel local”, propus a fi amplasat in Comuna UIVAR, satul Rauti, identificat prin C.F. nr. 411839, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timis in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00 , precum si la urmatoarea adresa de intrenet http://apmtm.anpm.ro/-Sectiunea Acorduri de mediu.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp