COMUNA MIHAILENI, cu sediul in loc. MIHAILENI, str. Principala, nr. 165, judetul Sibiu telefon 0269/254522, email: primariamihailenisb@yahoo.com reprezentata legal de dl. Ioan Schiau, titular al planului/ programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Mihaileni – U.P. I Mihaileni, jud. Sibiu, propus a fi amplasat in UAT Mihaileni, jud. Sibiu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu din Mun. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2 A, de luni pana joi intre orele 800 – 1630 ,vineri intre orele 800 – 1400 .Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Sibiu, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp