Comuna Metes, cu sediul in Comuna Metes, Localitatea Metes, Str. Principala, Nr. 43, judetul Alba, titular al planului/ programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica si privata a comunei Metes si Scoala Generala Poiana Ampoiului, U.P. I METES ” propus a fi amplasat pe raza UAT Metes, judetul Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, de luni pana vineri intre orele 9:00 – 13:00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Alba, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp