COMUNA DOȘTAT, titular al proiectului, “ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE DOȘTAT ȘI BOZ, COMUNA DOȘTAT, JUDEȚUL ALBA“ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către, Agenția Pentru Protecția Mediului Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE DOȘTAT ȘI BOZ , COMUNA DOȘTAT, JUDEȚUL ALBA“ propus a fi amplasat în COMUNA DOȘTAT LOCALITĂȚILE BOZ ȘI DOȘTAT, INTRAVILAN / EXTRAVILAN JUDEȚUL ALBA. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B, în zilele de luni – joi, între orele 09.00 – 14.00, si vineri intre orele 09.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp