Composesoratul Sartas, cu sediul in oras Baia de Aries, str. Piata Baii, nr.1, judetul Alba, titular al proiectului de plan “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Sartas, U.P. I Sartas, judetul Alba”, cu amplasamentul in UAT Baia de Aries, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba ,str. Lalelelor nr. 7 B si la sediul titularului in zilele de luni – joi, intre orele 09 – 14.30, vineri 9 – 13. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp