Composesoratul Runc Luna Larga, cu sediul in localitatea Ocolis, nr. 100, judetul Alba, titularul Planului/Programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Runc Lunca Larga – UP II Runc (rest de lucrari), propus a fi amplasat pe raza comunei Ocolis din judetul Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, de luni pana vineri intre orele 9:00 – 13:00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Alba, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp