Composesoratul Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu, titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu, judetul Arad” amplasat pe teritoriul administrativ al judetului Arad, UAT Ineu, cu suprafata de 182,14 ha aduce la cunostinta publicului decizia APM Arad de emitere a avizului de mediu conform HG nr. 1076/2004. planul respecta cerintele legislatiei privind protectia mediului; la documentatie sunt depuse avize/puncte de vedere favorabile ale membrilor CSC, absenta unor efecte negative asupra integritatii sitului data de studiul de evaluare adecavta si de raportul de mediu; in conditiile in care se vor implementa masurile propuse pentru prevenirea si reducerea impactului nu vor fi afectate zone de protectie si de conservare speciale din punct de vedere al mediului sau zone de protectie hidrogeologica; suprafata totala amenajament silvic 182,14 ha; concluziile Raportului de Mediu/Studiului de evaluare adecvata sunt: implementarea planului va avea un impact redus asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, zgomot, peisaj, in conditiile in care se vor implementa masurile propuse pentru prevenirea si reducerea impactului.Pana la luarea prezentei decizii, publicul interesat de implementarea planului nu a depus comentarii.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp